FAQs Complain Problems

सहभागिता सम्बन्धमा सूचना । शिक्षा शाखा

सहभागिता सम्बन्धमा सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयहरुका  वि.ब्य.स. अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षहरुलाई एकसाथ राखेर क्षमता अभिवृद्धि  गर्नको लागि  यसै साथ संलग्न गरिएको पत्र अनुसार सहभागिताको लागि अनुराेध छ । 

 

आर्थिक वर्ष: