FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सटर भाडामा लिनेदिने सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानको सूचना ७७/७८ 09/10/2020 - 12:58
कैलारी गाउँपालिकाकाे बार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७/०७८ ७७/७८ 09/09/2020 - 16:44 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाकाे बार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७/०७८
आंशिक रूपमा लक डाउन खोलिएको सूचना ७७/७८ 08/10/2020 - 11:39 PDF icon आंशिक रूपमा लक डाउन खोलिएको सूचना, PDF icon आंशिक रूपमा लक डाउन खोलिएको सूचना
आंशिक रुपमा लक डाउन खोलिएकाे सूचना ७७/७८ 08/10/2020 - 11:35 PDF icon आंशिक रुपमा लक डाउन खोलिएकाे सूचना , PDF icon आंशिक रुपमा लक डाउन खोलिएकाे सूचना
कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ 08/09/2020 - 13:15 PDF icon कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा । , PDF icon कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा ।
कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ 08/09/2020 - 12:17 PDF icon कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा । , PDF icon कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा ।
कैलारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्क्रयम ७७/७८ 07/22/2020 - 14:02 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्क्रयम
कैलारी गाउँपालिका आ.ब. २०७७-०७८ को आय तथा व्ययको प्रक्षेपण ७७/७८ 07/17/2020 - 18:48 PDF icon कैलारी गाउँपालिका आ.ब. २०७८-७९ आय तथा व्ययको प्रक्षेपण.pdf
लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना (कैलारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा) ७६/७७ 06/23/2020 - 04:27 PDF icon लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना (कैलारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा)
लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना (कैलारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा) ७६/७७ 06/22/2020 - 21:52

Pages