FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट (Red Book) ८०/८१ 02/22/2024 - 13:26 PDF icon FY Kailari 2080-81 Final.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको २०७८ सालको वडागत जनसंख्या विवरण । ७९-८० 05/04/2023 - 15:42
कैलारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जहरु तथा एम्बुलेन्स चालकहरुको सम्पर्क ७९-८० 02/28/2023 - 18:44
कैलारी गाउँपालिकाको संगठन संचरना विवरण । ७७/७८ 02/01/2023 - 14:09
आ‍.ब. 2079/80 को कैलारी गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना। (Annual Budget & Plan) ७९-८० 08/08/2022 - 14:28 PDF icon FY Kailari 2079-80 Final.pdf
सटर भाडामा लिनेदिने सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानको सूचना ७७/७८ 09/10/2020 - 12:58
कैलारी गाउँपालिकाकाे बार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७/०७८ ७७/७८ 09/09/2020 - 16:44 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाकाे बार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७/०७८
आंशिक रूपमा लक डाउन खोलिएको सूचना ७७/७८ 08/10/2020 - 11:39 PDF icon आंशिक रूपमा लक डाउन खोलिएको सूचना, PDF icon आंशिक रूपमा लक डाउन खोलिएको सूचना
आंशिक रुपमा लक डाउन खोलिएकाे सूचना ७७/७८ 08/10/2020 - 11:35 PDF icon आंशिक रुपमा लक डाउन खोलिएकाे सूचना , PDF icon आंशिक रुपमा लक डाउन खोलिएकाे सूचना
कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ 08/09/2020 - 13:15 PDF icon कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा । , PDF icon कैलारी गाउँपालिका लक डाउन गरिएकाे सूचना तथा जानकारी सम्बन्धमा ।

Pages