FAQs Complain Problems

तथ्याङ्क संकलक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

तथ्याङ्क संकलक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

तथ्याङ्क संकलक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 

अन्तरवार्ता हुने समय मिति र स्थान । 

मिति २०७७/१०/२० गते । 

समय  ११ बजेदेखि ।

स्थान  कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा हसुलिया ।

आर्थिक वर्ष: