FAQs Complain Problems

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका क् वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको लागि सार्वजनिक गुठीको जमिनमा सामुदायिक वन तथा अन्य आयमूलक कार्यक्रमका लागि छनौट भएका कृषकहरु बारे सूचना ।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका क् वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको लागि सार्वजनिक गुठीको जमिनमा सामुदायिक वन तथा अन्य आयमूलक कार्यक्रमका लागि छनौट भएका कृषकहरु को नामावली प्रकाशन । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: