FAQs Complain Problems

माछापालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

माछापालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि  तपसिलका तालहरुको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 

तपसिल 

१. दुबरी ताल, कैलारी गा‍उँपालिका -८

२. हर्निहान बरेरुवा (रखौनी ताल) कैलारी गाउँपालिका -५

३. पर्सिहान (रखौनी ताल) कैलारी गाउँपालिका -५

आर्थिक वर्ष: