FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्च विवरण जरिवाना मिहनाहो लागि हस्ताक्षर सहित निवेदन पेश गर्न हुन सूचना ।

आर्थिक वर्ष: