FAQs Complain Problems

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

कैलारी गाउँपालिकामा संचालित राेजगार सेवा केन्द्रको लागि प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

आर्थिक वर्ष: