FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपस्थित हुने बारे । शिक्षा शाखा

छनौटमा परेका सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ।  

माछापालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

माछापालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि  तपसिलका तालहरुको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 

तपसिल 

१. दुबरी ताल, कैलारी गा‍उँपालिका -८

२. हर्निहान बरेरुवा (रखौनी ताल) कैलारी गाउँपालिका -५

३. पर्सिहान (रखौनी ताल) कैलारी गाउँपालिका -५

स्विपर पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा श्रेणीविहिन स्विपर पदको अन्तरवार्ता तपसिल अनुसार हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

अन्तवार्ता हुने स्थान - कैलारी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हसुलिया कैलाली । 

मिति - २०७७/११/२६ गते । 

समय - बिहान ११ बजेदेखि । 

 

स्विपर पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा श्रेणीविहिन स्विपर पदको अन्तरवार्ता तपसिल अनुसार हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

अन्तवार्ता हुने स्थान - कैलारी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हसुलिया कैलाली । 

मिति - २०७७/११/२६ गते । 

समय - बिहान ११ बजेदेखि । 

 

Pages