FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

कैलारी गाउँपालिकामा संचालित राेजगार सेवा केन्द्रको लागि प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

कैलारी गाउँपालिकमा संचालित राेजगार सेवा केन्द्रको लागि प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिको छात्रवृति सम्बन्धमा

विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिमा फाराम भरेका विद्यार्थीहरुको प्रारम्भिक छनोट सूची प्रकाशित| कैलारी गाउँपालिकाका विद्यार्थीको सुची हेर्नको लागि 

दस्तावेज: 

Pages