FAQs Complain Problems

लगत प्रविष्टकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

लगत प्रविष्टकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

मिति २०७७/११/०२ गते दिउँसो २:०० बजेदेखि कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालय हसुलियामा प्रयोगात्पक परीक्षा हुने भएकोले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारहरुले सम्पर्क गर्न हुन जानकारी गराईन्छ । 

सम्पर्क नं. 9868138277/ 9812682533

आर्थिक वर्ष: