FAQs Complain Problems

पाठयक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

यस कार्यालयकाे मिति २०७७/०७/२८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको उद्यम विकास सहजकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको पाठयक्रम ढाँचा यसै सूचना साथ स‌ंलग्न गरिएको छ । साथै अमिनको हकमा स्थानीय तहको पाठयक्रमर र अ.न.मी. को लाेक सेवा आयोगकाे विद्यमान पाठयक्रम हुने व्यहाेरा समेत जानकारी गराइन्छ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: