FAQs Complain Problems

अन्तर्राष्ट्रिय खुला डाटा दिवस २०२१ को सम्बन्धमा

अन्तर्राष्ट्रिय खुला डाटा दिवस २०२१ को सम्बन्धमा

 

International Open Data Day 2021 Celebration with different activity

Saturday 6th March 2021

Activities:

  • Open Data Day 2021 Celebration
  • Inauguration Community Techno-Hub
  • Citizen Interface on Open Data

आर्थिक वर्ष: