FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Annual Budget 2078-079

७७/७८ 07/02/2021 - 13:23 PDF icon 2089-079 Budjet.pdf

आ.ब. २०७७/०७८ काे बार्षिक बजेट

७७/७८ 01/10/2021 - 15:26 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को बार्षिक बजेट 

आ. व. २०७५/०७६ काे मिहला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/10/2018 - 14:00 PDF icon अा‍ व ‍ २०७५/०७६ काे मिहला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरु

आ. व. ‍ २०७५/०७६ काे युवा लक्षित कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/10/2018 - 13:54 PDF icon अा‍ व ‍ २०७५/०७६ काे युवा लक्षित कार्यक्रमहरु

कैलारी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 06/18/2018 - 15:28 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

परियोजनाको आधारमा बजेट

७४/७५ 04/02/2018 - 15:03 PDF icon परियोजनाको आधारमा बजेट.pdf