FAQs Complain Problems

कैलारी गाउँपालिका कार्यालय

Read More

थारु सांस्कृतिक नाच

Read More

कैलारी गाउँपालिकामा अवस्थित तल

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष, लाजु राम चौधरी
अध्यक्ष
9858426544
उपाध्यक्ष
9804688038

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9848827204
सूचना अधिकारी
9858420885
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9865605578
लेखापाल
9865618190

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- विपद व्यवस्थापन समितिकी निर्णयपछी
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

माग गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन, औचित्य  पुष्टि हुने आधार, प्राकृतिक प्रकोप सहायताको लागि वडा र प्रहरी मुचुल्का, तस्विरहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा, योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

प्राविधिक अन्तिम मुल्यांकन र प्रतिवेदन, उपभोक्ता समितिबाट काम सम्पन्न भएको निर्णय, प्रमाणित बिल भरपाई र कागजात, योजना पूर्व र पछिका तस्बिरहरु(न्युनतम २ प्रति), योजना फरफारक निर्णय, अनुगमन समिति प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा, योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ता समिति गठन गरेको निर्णयको पर्तिलिपि, अनुगमन समिति गठनको निर्णय पत्र, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, लागत इस्टिमेट, नक्सा डिजाइन, योजना पूर्वको तस्बिर, उपभोक्ता समितिबाट पेस्की माग, निर्णय प्रतिलिपि र पत्र, कार्यक्रमको हालको समितिको प्रस्ताव 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा, योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ता समिति गठन गरेको निर्णयको पर्तिलिपि, अनुगमन समिति गठनको निर्णय पत्र, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, लागत इस्टिमेट, नक्सा डिजाइन, योजना पूर्वको तस्बिर, उपभोक्ता समितिबाट पेस्की माग, निर्णय प्रतिलिपि र पत्र, कार्यक्रमको हालको समितिको प्रस्ताव 

Pages

जानकारी