FAQs Complain Problems

कैलारी गाउँपालिका कार्यालय

Read More

थारु सांस्कृतिक नाच

Read More

कैलारी गाउँपालिकामा अवस्थित तल

Read More

स्विपर पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा श्रेणीविहिन स्विपर पदको अन्तरवार्ता तपसिल अनुसार हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

अन्तवार्ता हुने स्थान - कैलारी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हसुलिया कैलाली । 

मिति - २०७७/११/२६ गते । 

समय - बिहान ११ बजेदेखि । 

 

Pages

महत्वपूर्ण स्थानहरु

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष, लाजु राम चौधरी
अध्यक्ष
9858426544
उपाध्यक्ष
9804688038

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9848488897
सूचना अधिकारी
9858420885
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9865605578

जानकारी