FAQs Complain Problems

कैलारी गाउँपालिका कार्यालय

Read More

थारु सांस्कृतिक नाच

Read More

कैलारी गाउँपालिकामा अवस्थित तल

Read More

माछापालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

माछापालन तथा विक्रि वितरण कार्यका लागि  तपसिलका तालहरुको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 

तपसिल 

१. दुबरी ताल, कैलारी गा‍उँपालिका -८

२. हर्निहान बरेरुवा (रखौनी ताल) कैलारी गाउँपालिका -५

३. पर्सिहान (रखौनी ताल) कैलारी गाउँपालिका -५

Pages

महत्वपूर्ण स्थानहरु

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष, लाजु राम चौधरी
अध्यक्ष
9858426544
उपाध्यक्ष
9804688038

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9848488897
सूचना अधिकारी
9858420885
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9865605578

जानकारी