FAQs Complain Problems

कैलारी गाउँपालिका कार्यालय

Read More

कैलारी गाउँपालिका -१, मंझरामा रहेको बनदेवी मन्दिर

Read More

कैलारी गाउँपालिका -९ मा अवस्थित कोइलही ताल

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9858484474

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858426544
सूचना अधिकारी
9858420885
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9865605578
लेखापाल
9865618190

जानकारी