FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना (कैलारी गा.पा. भित्रका सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) ७६/७७ 06/02/2020 - 13:30
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री ब्राइट स्टार ई.बो.स्कुल, कैलारी-१, हसुलिया ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:28 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री ब्राइट स्टार ई.बो.स्कुल, कैलारी-१, हसुलिया )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सुनहरा ताल आ . बि. , कैलारी-५, छोटीपलिया ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:26 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सुनहरा ताल आ . बि. , कैलारी-५, छोटीपलिया )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सरस्वती मा. बि. , कैलारी-६, खरुवाखेरा ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:24 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सरस्वती मा. बि. , कैलारी-६, खरुवाखेरा )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-७, भुइयाफांटा ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:23 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-७, भुइयाफांटा )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-२, बिजैपुर ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:20 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-२, बिजैपुर )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय आ. बि. , कैलारी-७, बसन्ता ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:16 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय आ. बि. , कैलारी-७, बसन्ता )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री नागेश पशुपति शिक्षा मन्दिर , कैलारी-५, पवेरा ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:14 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री नागेश पशुपति शिक्षा मन्दिर , कैलारी-५, पवेरा )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री लक्ष्मी मा.बि. , कैलारी-८, पृथ्वीपुर ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:12 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री लक्ष्मी मा.बि. , कैलारी-८, पृथ्वीपुर )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री कालिका ई.बो.स्कुल , कैलारी-१, हसुलिया ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:11 PDF icon Kalika Ebs-ledger.pdf

Pages