FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कैलारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्क्रयम ७७/७८ 07/22/2020 - 14:02 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्क्रयम
कैलारी गाउँपालिका आ.ब. २०७७-०७८ को आय तथा व्ययको प्रक्षेपण ७७/७८ 07/17/2020 - 18:48 PDF icon कैलारी गाउँपालिका आ.ब. २०७८-७९ आय तथा व्ययको प्रक्षेपण.pdf
लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना (कैलारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा) ७६/७७ 06/23/2020 - 04:27 PDF icon लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना (कैलारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा)
लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना (कैलारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा) ७६/७७ 06/22/2020 - 21:52
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना (कैलारी गा.पा. भित्रका सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) ७६/७७ 06/02/2020 - 13:30
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री ब्राइट स्टार ई.बो.स्कुल, कैलारी-१, हसुलिया ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:28 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री ब्राइट स्टार ई.बो.स्कुल, कैलारी-१, हसुलिया )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सुनहरा ताल आ . बि. , कैलारी-५, छोटीपलिया ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:26 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सुनहरा ताल आ . बि. , कैलारी-५, छोटीपलिया )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सरस्वती मा. बि. , कैलारी-६, खरुवाखेरा ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:24 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री सरस्वती मा. बि. , कैलारी-६, खरुवाखेरा )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-७, भुइयाफांटा ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:23 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-७, भुइयाफांटा )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-२, बिजैपुर ) ७६/७७ 05/29/2020 - 14:20 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री राष्ट्रिय मा. बि. , कैलारी-२, बिजैपुर )

Pages