FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री जनता आ. बि. , कैलारी-८, उत्तरकटैनी ) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:56 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री जनता आ. बि. , कैलारी-८, उत्तरकटैनी )
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री जानकी मा. बि. , कैलारी-६, बनकट्टा) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:54 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री जानकी मा. बि. , कैलारी-६, बनकट्टा)
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री जनकल्याण मा. बि. , कैलारी-५, पवेरा) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:50 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री जनकल्याण मा. बि. , कैलारी-५, पवेरा)
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री दिपेन्द्र मा. बि. , कैलारी-१, हसुलिया) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:49 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री दिपेन्द्र मा. बि. , कैलारी-१, हसुलिया)
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री छिमानन्द आ.बि. , कैलारी-१, हसुलिया) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:27 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री छिमानन्द आ.बि. , कैलारी-१, हसुलिया)
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री बोण्ड ईङ्गलिस बाेर्डिङ्ग स्कुल. , कैलारी-५ पवेरा) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:25 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री बोण्ड ईङ्गलिस बाेर्डिङ्ग स्कुल. , कैलारी-५ पवेरा)
कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री अपरम्पार आ.बि. , कैलारी-६ बेनौली) ७६/७७ 05/29/2020 - 13:22 PDF icon कक्षाा ८ को रिजल्ट (श्री अपरम्पार आ.बि. , कैलारी-६ बेनौली)
श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय, कैलारी गाउँपालिका-३ टिसिएनको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको परीक्षाकाे नतिजा प्रशासन गरिएकाे सूचना । ७६/७७ 05/03/2020 - 17:18 PDF icon श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय, कैलारी गाउँपालिका-३ टिसिएनको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको परीक्षाकाे नतिजा प्रशासन गरिएकाे सूचना ।
श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय, कैलारी गाउँपालिका-३ टिसिएनको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको परीक्षाकाे नतिजा प्रशासन गरिएकाे सूचना । ७६/७७ 05/03/2020 - 16:37 PDF icon श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय, कैलारी गाउँपालिका-३ टिसिएनको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको परीक्षाकाे नतिजा प्रशासन गरिएकाे सूचना ।
कैलारी गाउँपालिलाई आर्थिक सहयाेग गर्न चाहेमा यस कार्यालयकाे स्थानीय तह प्रकाेप व्यवस्थापन काेष खाता नं‍. 0252055500087003 मा रकम जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ । ७६/७७ 04/08/2020 - 15:54

Pages