FAQs Complain Problems

श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय, कैलारी गाउँपालिका-३ टिसिएनको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको परीक्षाकाे नतिजा प्रशासन गरिएकाे सूचना ।

श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय, कैलारी गाउँपालिका-३ टिसिएनको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको परीक्षाकाे नतिजा प्रशासन गरिएकाे सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: