FAQs Complain Problems

कैलारी गाउँपालिका कार्यालयमा कोभिडको समयमा पनि कोभिड १९ मापदण्ड पूरा गरी सेवाग्राहीहरुलाई अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुँदै